Arizona Chemical

Klicka för större bilder.

Från tall till produkt

Arizona Chemical är marknadsledande inom tillverkning och förädling av tallbaserade kemikalier. Dessa kemikalier används i tusentals vardagsprodukter som till exempel parfymer, kosmetika, plaster, hushållsrengöringsmedel, tryckfärg, målarfärg och gummiprodukter. De naturliga råvarorna gör att tillverkare världen över får tillgång till ett snällare alternativ jämfört med de kemikalier som annars hämtas från fossila bränslen.

Uppdraget

För att synliggöra hela tillverkningsprocessen samt att öppna dörrarna för allmänheten arrangerades 2013 ett öppet hus i fabriken i Sandarne utanför Söderhamn i Hälsingland. I och med detta fick Ryter uppdraget att marknadsföra och kommunicera eventet. Ett omfattande arbete som innehöll allt från konceptutveckling till produktion av innehåll och design.

Referens

Patrik Jakobsson, vd, Arizona Chemical AB

Plattform0%

Koncept0%

Produktion0%