Falu kommun

Klicka för större bilder.

Medborgartidning och personalmagasin

Det är något särskilt med papperstidningar. Sedan 2004 har Ryter i nära samarbete med kommunikationskontoret i Falu kommun designat och producerat ett stort antal nummer av medborgartidningen Vårt Falun (ca 30 000 ex) och personalmagasinet Pm (ca 5 000 ex). Innehållet produceras av Falu kommun tillsammans med olika skribenter och fotografer. Förutom art direction och grafisk produktion ansvarar Ryter, i samarbete med Bok & TryckMittMedia Print och SDR, för tryckning och distribution till medarbetare och medborgare.

Referens

Kerstin Lundin, kommunikatör, Falu kommun

Plattform0%

Koncept0%

Produktion0%