Nykvarns kommun

Medborgartidningen Tutan

Klicka för större bilder.

Sveriges näst yngsta kommun

Genom en delning från Södertälje 1999 bildades Nykvarns kommun. Eftersom Nykvarn ligger i den expansiva huvudstadsregionen, så arbetar kommunförvaltningen ständigt med projekt inom t ex infrastruktur och bostadsbyggande men också inom skola, fritid och kultur. Det är en anrik plats med många fornlämningar och lång historia av både järnförädling och papperstillverkning som gör att invånarna i denna unga kommun även har en spännande lokalhistoria att upptäcka.
Sveriges yngsta kommun heter förresten Knivsta och delades 2003 från Uppsala kommun.

Medborgartidningen Tutan

Ryter har sedan 2013 i nära samarbete med Nykvarns kommun producerat medborgartidningen Tutan.
Vi ansvarar för research, redaktionellt arbete samt produktion av text, foto och grafisk form. Tidningen ges ut fyra gånger per år. Utöver detta har vi även producerat ett antal extranummer med särskilda teman, som t ex inför kommunvalet 2014.

Referens

Lena Ramdani, informationsstrateg, Nykvarns kommun

Plattform0%

Koncept0%

Produktion0%